eleven. Dịch vụ Thu cÆ°á»›c ở người nhận (247 Categorical): là dịch vụ mà người nhận ký hợp đồng vá»›i bÆ°u cục để đảm bảo thanh toán toàn bá»™ cÆ°á»›c phí đối vá»›i bÆ°u gá»­i 247 Categorical g�… Read More